woensdag 25 april 2018

Nieuwe Muiswerk verwerkersovereenkomst

Het zal u niet ontgaan zijn: per 25 mei treedt de nieuwe privacywet in werking: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Een van de strengere eisen is dat u voor 25 mei een verwerkersovereenkomst dient af te sluiten wanneer u een verwerker inschakelt. Wij zijn een verwerker van u. Om u op dit punt van dienst te zijn en om het accorderen zo eenvoudig mogelijk te maken, zullen wij de overeenkomst vanaf 16 mei elektronisch aanbieden binnen het beheeraccount van Muiswerk Online. 

Een verwerkersovereenkomst borgt dat de verwerker hetzelfde niveau van bescherming biedt als de wet van u eist. De nieuwe privacywet stelt strengere eisen aan de verwerkersovereenkomst. Wij hebben een verwerkersovereenkomst opgesteld die volledig aan de eisen van de AVG voldoet en is opgesteld conform het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’. Let op: ook als u al een oudere verwerkingsovereenkomst (versie 2.0 of lager) met ons heeft, is het nodig om dit opnieuw af te sluiten. Uiterlijk 16 mei zullen we u via deze pagina vertellen hoe u de nieuwe verwerkersovereenkomst kunt accorderen via Muiswerk Online.

Mocht u vragen hebben over dit bericht of over andere privacy gerelateerde zaken, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via privacy@muiswerk.nl of telefonisch via 0297 523159. Wij helpen u graag!

dinsdag 3 april 2018

Column: Volgen en oefenen... in hetzelfde systeem

Steeds meer scholen willen niet alleen volgen om de inspectie tevreden te stellen. Ze willen volgen om er zelf iets aan te hebben. Dat kan met het Muiswerk Online platform, zo laat wetenschappelijk onderzoek zien. 

Een of tweemaal per jaar worden de Testsuites Nederlands en Rekenen/wiskunde afgenomen. Tussendoor wordt er het hele jaar geoefend in de oefenomgeving en het resultaat is daar.

Plaatje
Individuele groeigrafiek, na een jaartje minder, nu weer beter dan de klas.

De groei wordt niet alleen per leerling en per klas in beeld gebracht. Desgewenst kunnen directie en inspectie ook bekijken hoe over jaren heen, hele opleidingen presteren. Is de instroom beter geworden of juiste iets slechter? Alles af te lezen uit de groeigrafieken.

Plaatje
Instroom van 2015 was iets minder. Dat is inmiddels hersteld.

Om die groei te bewerkstelligen gaat het natuurlijk om het leerproces tussen de afnames in. De testresultaten passen het standaard leerplan aan met één druk op de knop. Zo heeft iedere leerling een volledig gepersonaliseerd leerplan. Iedereen werkt het hele jaar door (20-40 uur per vak) aan de vaardigheden waaraan echt gewerkt moet worden.

Ingrijpen op het leerplan kan ook. Sterke leerlingen moeten misschien wat extra uitdaging krijgen, bijvoorbeeld door hun leerplan naar een hoger leerjaar te brengen.

Aan je taal- en rekenvaardigheden werken is voor het grootse deel geen klassikaal gebeuren meer maar wel geïntegreerd met wat je verder doet in de klas, want taal en rekenen gebeurt niet alleen op de computer. Wil je af en toe toch klassikaal oefenen met Muiswerk, dan zet je specifieke oefeningen klaar in een tijdelijke takenmap.

Zo goed kan onderwijs zijn!

PS. Wetenschappelijk onderzoek toont het aan.

Theo Schijf is hoofd ontwikkeling en algemeen directeur van Muiswerk Educatief. Hij schrijft over zijn belevenissen en ervaringen en geeft zijn visie over zaken met betrekking tot onderwijs en ict.

Column: Op partners kun je rekenen

Op een van onze Muiswerk Partnerdagen stelde een docent de vraag waarom je op onze rekenmachine eigenlijk [3] [+/-] moest intypen om -3 te krijgen. Waarom mag je niet gewoon [-] [3] intypen om -3 te krijgen?

Thuisgekomen bedacht ik eigenlijk pas het juiste antwoord: omdat de min in -3 bij het getal 3 zelf hoort en geen operatie tussen twee getallen voorstelt. De een is een appel, de ander een peer. De [+-] is een operator die het huidige getal van teken wisselt. De techneut in mij was tevreden.

Maar er knaagde iets. Toch eens wat andere rekenmachines gedownload uit de app store. Bijna allemaal accepteren ze de [-] niet als toets om het getal dat erna komt van teken te laten wisselen. De [-] mag je pas gebruiken als je eerst een ander getal hebt ingetypt. Doe je dat niet dan wordt het komende getal van het vorige resultaat afgetrokken. Rekenmachines (uit de AppStore) kunnen dus in het algemeen niet omgaan met de som -3 + 4 = (zonder de [+-] te gebruiken). Je kunt ook niet invoeren 3 x - 2 = (moet worden 3 x 2 [+-]). Best wel gek, ook wel begrijpelijk hoor. Op een rekenmachine wil je vaak doorgaan met het vorige antwoord:
3 x 7,25 = 21,75
- 2,75 = 19

Bijna alle rekenmachines, schreef ik. De rekenmachines die in de Facet-omgeving op examens wordt gebruikt op onze scholen... is de uitzondering. Een vreemde lelijke (mijn mening) rekenmachine. Die accepteert vrolijk gewoon -3+4 en geeft dan 1. Probeer het gerust zelf.

Onze iOS rekenmachine (Rekenmachine Muiswerk in de AppStore) heb ik aangepast. Die volgt nu het voorbeeld van Facet. Wel even oppassen: voordat je een negatief getal invoert na een vorige berekening... even die vorige uitkomst wissen, anders ben je die in je nieuwe berekening aan het betrekken. De min-toets heeft nu namelijk een extra betekenis gekregen waardoor je makkelijker met negatieve getallen kunt rekenen:
C (wis)
-3 + 4 = 1
C (wis)
-3 x -3 = 9
34 - -4 = 38

Al met al een positief resultaat lijkt me. Bedankt, partner!

Ga naar AppStore.

Theo Schijf is hoofd ontwikkeling en algemeen directeur van Muiswerk Educatief. Hij schrijft over zijn belevenissen en ervaringen en geeft zijn visie over zaken met betrekking tot onderwijs en ict.

dinsdag 23 januari 2018

Muiswerk blijft in beweging: weer 35 nieuwe uitlegfilmpjes

Een van de krachten van de Muiswerkprogramma’s is de uitgebreide uitleg, voorafgaand en tijdens het oefenen. Onderzoek heeft aangetoond dat een dynamische, bewegende uitleg beter beklijft dan statische uitlegschermen. Vandaar de komst van op maat gemaakte animaties. De nieuwe filmpjes zijn te vinden in Rekenen op Maat 4 t/m 8, Wiskunde VMBO, Wiskunde havo-vwo basis en Wiskunde mbo

Het is heel belangrijk dat leerlingen de uitleg voorafgaand aan de oefening meekrijgen. Daarom besteden wij veel tijd aan de ontwikkeling hiervan. Er zijn inmiddels al honderden nieuwe uitlegfilmpjes en animaties toegepast in diverse Muiswerkmodules. Nu zijn er weer 35 filmpjes bijgekomen. Mede door deze filmpjes wordt het voor leerlingen een feest om aan een oefening te beginnen.

Heeft u nog geen Muiswerk? Vraag direct een demo aan.

Onderzoek toont het opnieuw aan: Muiswerk werkt!

Tijdens de NOT 2017 kwamen wij in gesprek met Angelique Elferink, studente Onderwijskunde aan de Open Universiteit. Zij richt zich op het rekenonderwijs in het primair onderwijs en startte een onderzoek naar de effecten van gepersonaliseerd aanbieden van rekenstof. Nu, een aantal maanden later, ligt er een 47 pagina tellende thesis op ons bureau. Wat niet verrassend is, maar wel weer fijn om bevestigd te krijgen: Muiswerk werkt! 

Aanleiding onderzoek
Het onderzoek vond plaats binnen de stichting Paraatscholen in de Achterhoek. Zij werken aan een integraal educatief kindcentrum (IEKC). De visie waaruit hoogstwaarschijnlijk les zal worden gegeven is gepersonaliseerd leren, of nog mooier: kindgericht leren. Leerlingen van het regulier en speciaal basisonderwijs zullen hier onderwijs gaan volgen. De wens is dat beide groepen leerlingen met elkaar kunnen leren, ondanks de niveauverschillen.

“Ik heb deze taak nog nooit eerder gedaan, dus ik denk dat ik het kan.” 
Het ideaalbeeld is dat ieder kind met deze ‘Pippi Langkous-optiek’ aan iets nieuws begint. Bij een kind dat vertrouwen in zichzelf heeft zal dit ook zo werken, maar in de meeste gevallen is dat helaas niet zo. Het geloof in eigen kunnen wordt vergroot door samen met kinderen doelen te stellen voor de korte termijn.


Onderzoek
Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de effecten van het toepassen van gepersonaliseerd onderwijs, zodat het nieuwe IECK op die manier kan gaan werken. De directie is wat huiverig voor de nieuwe ‘trend’ en hoopt door middel van het onderzoek meer inzicht te krijgen.

Aan het onderzoek namen twee groepen van twintig leerlingen tussen de zes en tien jaar oud uit het regulier primair onderwijs deel. De eerste onderzoeksvraag was: In welke mate beïnvloedt het gepersonaliseerd leren door middel van het programma Muiswerk de ontwikkeling van de rekenscores van leerlingen in de middenbouw van het basisonderwijs? De tweede onderzoeksvraag was: In welke mate beïnvloedt het gepersonaliseerd leren door middel van het programma Muiswerk de taakgerichtheid van een leerling uit de middenbouw in het basisonderwijs?

Resultaten
Bij zowel de interventiegroep als de controlegroep werd het gemiddelde positieve taakgerichte gedrag meer en het gemiddelde negatieve taakgericht gedrag werd minder. Hoewel het onderzoek slechts acht weken duurde laat de vaardigheidsscore bij de interventiegroep een significant verschil zien in gemiddelde score tussen de voormeting en de nameting. De controlegroep laat ook verschil zien, maar dit is niet significant. Wellicht komt dit doordat leerlingen in Muiswerk sommen aangeboden krijgen gericht op individuele behoeften. Een leerling oefent vooral de kennis en vaardigheden die hij moeilijk vindt. Met het gebruik van een methode, zoals bij de controlegroep, is het bijna onmogelijk om per opgave te bekijken welke leerlingen nog extra oefening nodig hebben.

Het is erg mooi dat verschillende onderzoeken de werking van de Muiswerkprogramma's steeds weer aantonen.

Het volledige onderzoek is hier te vinden.

Kies je eigen foto

Heeft u al gezien dat leerlingen hun eigen foto kunnen toevoegen? Direct na het inloggen zie je in het vakkeuze-scherm boven in beeld een schaduwpoppetje dat je sinds vandaag kunt wijzigen.


Klik op het poppetje, klik in het vlak, kies een niet te grote foto van je computer of tablet, snij de foto uit zoals je hem wilt hebben en klik op Uploaden. Vanaf nu is jouw account echt jouw account.


Eerst het leerplan, dan de takenmap

Leerkrachten vragen ons met enige regelmaat hoe het leerplan en de takenmap van Muiswerk Online zich precies tot elkaar verhouden. Je bespaart het meeste tijd en werkt het prettigst door beide in te zetten. Vandaar een korte toelichting over het gebruik.

Het leerplan is de basis
Muiswerk Compleet genereert voor iedere leerling automatisch een leerplan op maat op basis van de opleiding. Het is essentieel om iedere leerling de juiste opleiding (groep) mee te geven, want zonder dat gegeven weet het programma niet wat het niveau is van de leerling. Normaal gesproken gaat dit eenvoudig via de gegevens uit uw administratiesysteem zoals Magister, ParnasSys of SOM. Maar de opleiding is natuurlijk ook handmatig in te vullen. Wanneer u de juiste opleiding invult, komt het adaptieve mechanisme van het programma tot volle bloei en kan iedere leerling grote sprongen vooruit maken.

Als leerkracht kunt u het leerplan gebruiken om te bepalen met welke vakken en vaardigheden een leerling aan de slag gaat. Hier heeft u de takenmap dus niet voor nodig, maar u stelt dit in via het leerplan. Als u hierin geen weloverwogen keuze maakt, dan bestaat de kans dat de leerling aan onderwerpen werkt die op dat moment minder relevant zijn of zelfs onwenselijk.

Meer informatie over het leerplan.

De takenmap als extra tool
De takenmap is een handige functie waarmee u als leerkracht oefeningen uit Muiswerk selecteert en die in een apart mapje voor één leerling of voor een groep leerlingen klaarzet. Bij bijvoorbeeld een onderwerp als klokkijken, breuken, of het toepassen van de regel van ‘t kofschip is het prettig als de leerlingen flink kunnen oefenen. Muiswerk levert dit extra oefenmateriaal, aangevuld met extra instructie. Zo is het programma flexibel in te zetten naast andere leermiddelen.

Wij merken dat de takenmap steeds vaker wordt gebruikt. Dat is prima, maar vergeet niet om éérst het leerplan goed in te stellen!

Meer informatie over de takenmap.

Wanneer er vragen zijn, helpen onze supporters u graag. Bel 0297-523159 of stuur een e-mail naar support@muiswerk.nl.

Begin bij het leerplan...


Gebruik daarna eventueel de takenmap.


donderdag 17 augustus 2017

Een nieuw schooljaar, een vernieuwd Muiswerk Compleet

We beginnen het schooljaar met een compleet nieuwe versie van Muiswerk Online: Muiswerk Online Koala! Welke vernieuwingen brengt dit met zich mee?

Vernieuwingen voor de leerling

Ieder schooltype een nieuw gezicht
Een nieuw jaar, een nieuw gezicht. Voor ieder schooltype hebben we een fris nieuw inlogscherm gemaakt.

Muiswerk verrast
Een leerling die heel goed bezig is krijgt af en toe een bonus en mag de laatste vragen van de oefening overslaan.


Instaptoetsen vervangen door diagnostische toetsen
De modules Begrijpend Lezen 1, Leesstart en Flitsend Spellen en Lezen 1 werken nu zoals elke andere module: met een of meer diagnostische ‘wat weet je al?’ toetsen.

Goed bezig!
De resultaatbalk aan het eind van een oefening of toets is krachtiger geworden. De eigen score valt nu meer op en de tekst onder de balk houdt rekening met zo’n beetje alle omstandigheden: Heb je je verbeterd, ben je klaar met deze taak, ben je klaar met deze module, enz.


Basisrekenmodules uitgebreid met verhaalsommen
Op verzoek van vele scholen zijn verhaal- of redactiesommen toegevoegd aan Rekenen op maat 4, 5 en 6.

Rekenmodules 1F gestroomlijnd
Alleen de verplichte Meijerink 1F stof van de modules Getallen, Meten en Meetkunde, Verhoudingen en Verbanden wordt nu via de diagnostische toetsen geoefend. Het extra materiaal is nu als plusopdrachten achter de gouden knoppen terug te vinden. Meer informatie...

Nieuwe wiskundemodules!
Na de module met oefenstof voor het vmbo eindexamen wiskunde biedt Muiswerk nu ook basismodules voor havo/vwo en mbo. Meer informatie...

Vernieuwingen voor de docent

Naamgeving taal- en rekenvaardigheden iets aangepast
Diverse grammatica-modules vormen nu samen de vaardigheid Grammatica (voorheen Taalbeschouwing). Rekenmodules die samen de basis van het rekenen aanleren vallen niet meer onder Getallen maar onder de vaardigheid Basisrekenen.

Subgroep rapporten uitgebreid
Naast de individuele resultaten van leerlingen kunt u nu ook de voortgang en scores van de gehele subgroep vergelijken.

Takenmap spectaculair vernieuwd!
De functie Takenmap geeft leerkrachten de mogelijkheid om zelf te bepalen wat zij leerlingen precies willen laten oefenen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar presenteren wij een geheel vernieuwde takenmap. Het gebruik is eenvoudiger gemaakt, de mogelijkheden zijn uitgebreider en krachtiger. Het goede nieuws is ook: uw leerlingen merken er niets van. Meer informatie...

Muiswerk Koala is de opvolger van Muiswerk Jaguar, Indri, Hamster, Gekko, Fennek, Eekhoorn, Dingo, Cheeta, Boa en Adelaar.

dinsdag 15 augustus 2017

Vacature Software Engineer bij Muiswerk Educatief

Net als wij wil jij het onderwijs veranderen. Je weet dat slimme technologie de sleutel is voor gepersonaliseerd onderwijs. Hierin wil jij het verschil maken. Dat kan!

Elke dag werken wij met een gedreven team aan het verwezenlijken van onze missie: iedereen slim laten groeien in rekenen en taal. Wij willen het ultieme platform bieden dat iedere leerling helpt om zich te ontwikkelen in de richting die hem of haar het beste past. De software zit vol slimmigheden die de leerling uitdagen, volgen, helpen, motiveren en ontwikkelen. Met onze brede ervaring willen wij nu een vervolgstap zetten op weg naar een revolutionaire nieuwe methode. Hier hebben we jou voor nodig!

Jij bent een software engineer en je houdt van complexe vraagstukken. Je durft groot te dromen en je bent net zo gepassioneerd over onderwijs als wij zijn. Je probeert graag nieuwe dingen uit. Je zult toetreden tot een energiek team dat keihard werkt aan een van de meest ambitieuze educatieve platforms van het land. We houden niet van standaard oplossingen, dus bouwen we de meerderheid zelf, in-house. We vinden dat iedere ontwikkelaar de vrijheid moet hebben om projecten te vormen zoals hij wil. Een goede samenwerking en afstemming met het team staat echter voorop. Als wij iets willen, dan gebeurt het.

Ons multidisciplinaire team bestaat uit zestien gemotiveerde Muiswerkers die werken aan iets groots, iets wat er toe doet. De invloed van iedere Muiswerker is voelbaar en zichtbaar in de organisatie.

Wat jij meebrengt

  • minimaal 4 jaar ervaring met php en je denkt in objecten
  • minimaal 2 jaar ervaring met React en Node.js
  • werkervaring met Zend of yii2 zou mooi zijn
  • ervaring met integratie van 3rd party API’s
  • werkervaring met jira en git of vergelijkbare tools
  • werkervaring in front end development (html en css) als het kan
  • vaardigheid in communicatie in woord en geschrift
  • een proactieve werkhouding
  • de wil om onderdeel te zijn van een groep slimme onderwijsverbeteraars
  • je leert snel en tackelt problemen en neemt graag verantwoordelijkheid 

Wat wij bieden 
Veel vrijheid en verantwoordelijkheid vanaf dag één. Een informele werksfeer met grote betrokkenheid. Een heerlijk kantoor aan de Amstel. Gunstige arbeidsvoorwaarden en een passende beloning voor jouw diensten.

Interesse? Richt een e-mail met foto en cv aan Theo Schijf: theo@muiswerk.nl

dinsdag 11 juli 2017

Wie is Muiswerkdocent van het jaar 2016-2017?

De Frater van Gemertschool in Tilburg levert de Muiswerkdocent van dit schooljaar. Wanda van Opbergen logde door het gehele schooljaar het meest in bij Muiswerk Online. Bram van Tongeren, didactisch adviseur bij Muiswerk, ging bij haar op bezoek om de prijs persoonlijk te overhandigen. Van deze gelegenheid werd meteen gebruik gemaakt om haar kort te interviewen. 

Allereerst, van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs. Naast een bos bloemen en een certificaat een prachtige iPad Air. Je bent de actiefste docent geweest dit schooljaar. Wat is jouw geheim? 
Wij werken met alle leerlingen in klas 1 en 2 van het vmbo met Muiswerk. Wekelijks is er een zogenoemd Muiswerkuur gereserveerd waarin iedere leerling 45 minuten actief met het programma werkt. Haal je deze 45 minuten niet, dan heb je huiswerk. Voorafgaand aan de les check ik vervolgens of de oefenminuten zijn gemaakt, hoe de oefeningen zijn gemaakt en hoe vaak een oefening wordt gemaakt. Deze informatie gebruik ik om de les goed voor te bereiden zodat ik met de leerlingen in gesprek kan gaan over hun vorderingen.

De leerlingen weten dus dat jij actief met ze meekijkt? 
Dat weten zij inderdaad en dit zorgt voor een actieve leerhouding. Het heeft geen zin om je oefeningen af te raffelen want dat zie ik meteen. Hierover ga ik dan met ze in gesprek.

Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen een oefenplan op maat krijgen? 
Wij gebruiken testsuite 7 en het Muiswerk Volgsysteem. Het vakprotocol wat uit testsuite 7 rolt, bepaalt de inhoud van de leerplannen. Iedere leerling heeft een leerplan op maat. Zo weten we zeker dat we gericht bezig zijn om de achterstanden weg te werken.

Hoe zorg je dat de leerlingen gemotiveerd zijn om met deze achterstanden aan de slag te gaan? 
De Meijerink referentietest nemen we driemaal per jaar af. Het resultaat bespreek ik één op één met de leerling. Het vakprotocol laat precies zien met welke oefenmodules de leerling aan de slag gaat. De ene leerling gaat met grammatica oefenen en de ander met begrijpend lezen. Doordat ze weten dat dit het resultaat is van hun gemaakte test snappen ze waarom ze hun achterstand weg moeten werken. Dit werkt erg motiverend.

Heb je nog tips voor Muiswerk Online?
Het zou heel mooi zijn als de leerling zelf inzicht krijgt in het vakprotocol en/of de groeitab. Dit is tenslotte zijn eigen resultaat. En het is goed om hem hieraan te herinneren. Je geeft hem inzicht in het eigen leerproces.