vrijdag 29 augustus 2014

Samenstelling Muiswerkpakketten gewijzigd


De samenstelling van de meeste totaalpakketten is in de zomervakantie gewijzigd. Er zijn nieuwe modules bijgekomen en er zijn modules verwijderd, waarvan wij gehoord hebben dat die modules te makkelijk of juist te moeilijk waren voor de betreffende opleiding.

Nieuwe modules toegevoegd
In de zomervakantie zijn twee nieuwe modules verschenen: Rekenen op maat 8, met name geschikt voor het vmbo, en Verbanden 3, juist geschikt voor de bovenbouw van havo/vwo en voor mbo4. De modules zijn automatisch toegevoegd aan de pakketten voor deze opleidingen. Daarnaast zijn ook Begrijpend Lezen 1JV en Begrijpend Lezen 2JV aan veel pakketten toegevoegd. Deze modules vervangen de modules Begrijpend Lezen 1 en 2. Het niveau is gelijk, maar de inhoud van de teksten sluit beter aan bij de belevingswereld van leerlingen van het voortgezet onderwijs en het mbo.

Modules verdwenen
Wij willen onze programma's zo goed mogelijk afstemmen op het niveau van elke leerling. Een eerste vereiste hiervoor is dat de leerling in de juiste module werkt: een vmbo-leerling leert niets van een programma dat bedoeld is voor de bovenbouw van het vwo. Veel docenten houden ons op de hoogte van hun ervaringen tijdens het werken met Muiswerkprogramma's. Zo kregen wij vaak te horen dat sommige modules in een pakket te moeilijk of juist veel te makkelijk waren. Om te voorkomen dat leerlingen met modules werken die niet aansluiten bij hun niveau, hebben we een aantal modules uit de pakketten gehaald.

U vindt de nieuwe samenstelling van de pakketten hier.

Grijpt u mis?
Grijpt u mis, nu de pakketten zijn aangepast? Dan kunt u ons altijd vragen om de module die u voorheen gebruikte en die u wilt blijven gebruiken, alsnog te activeren. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Mail naar verkoop@muiswerk.nl of bel ons op 0297 361664. Vermeld uw schoolingang en laat ons weten welke modules u aan uw pakket toegevoegd wilt hebben. Wij activeren ze dan direct.

Geen opmerkingen: