vrijdag 19 september 2014

Nieuw: Rekenen op maat 8


In de zomer verscheen Rekenen op maat 8, een nieuwe module met meer dan 5700 opgaven!

Doelgroep
Muiswerk Rekenen op maat 8 is bedoeld voor groep 8 van het basisonderwijs, vergelijkbaar niveau van het speciaal basisonderwijs, het praktijkonderwijs en voor leerlingen die op weg zijn naar het 1F-niveau in het vmbo en het mbo.

Inhoud
Het programma maakt een onderscheid in de basisstof die alle leerlingen zouden moeten beheersen en moeilijker keuzestof die aan de orde komt om tempoverschillen op te kunnen vangen en nog meer uitdagingen aan te kunnen bieden. De oefeningen in de blokken A t/m L omvatten vrijwel alle basisvaardigheden die beheerst moeten worden in het kader van de Cito eindtoets basisonderwijs.

Door de opzet en inhoud van de uitlegschermen, bij elke oefening, leent het programma zich prima voor het zelfstandig werken. De didactiek van de uitlegschermen is vergelijkbaar met de gebruikte reken-wiskundemethode in de jaargroep.

Beschikbaar voor uw school
Het nieuwe programma is zonder extra kosten toegevoegd aan Muiswerk Compleet en aan de pakketten Rekenen en wiskunde voor het PrO, vmbo, havo, vwo en mbo. Maakt u geen gebruik van pakketten? Klik hier voor een aantal voorbeeldschermen of vraag hier een demo aan of vraag vrijblijvend een offerte aan via verkoop@muiswerk.nl of telefonisch via 0297 361664.

Geen opmerkingen: