vrijdag 12 december 2014

Column: Aangenaam, Hannah Breeveld, Muiswerk beheerdocent!


Op scholen zijn een paar grote veranderingen gaande. Interactieve leermiddelen worden ineens veel breder ingezet, zijn ineens als vanzelfsprekend voor 100% web-based en docenten hebben systeembeheer amper nog nodig. Het beheer van een interactief leermiddel kan daarom nu door een beheerdocent gebeuren.

Onze interactieve leermiddelen bestaan al twintig jaar en werden tot nu toe vooral door remedial teachers ingezet. Inmiddels schakelen scholen om naar volledige inzet. Er moet gewoon meer geoefend worden in Nederlands en rekenen om de gemiddelde leerling op niveau te krijgen. Dat besef is er. Dat meer oefenen doen leerlingen deels op school, maar vooral thuis op de computer of op de iPad. Interactieve testen bepalen meestal wat zij moeten oefenen en als u voor de goede producten kiest, dan vindt de koppeling automatisch plaats. Docenten houden in de gaten of er wordt gewerkt. Slimme software telt niet de tijd dat het programma geopend was, maar alleen de werktijd waarin er werkelijk gewerkt werd. En wie thuis niet oefent mag dat op vrijdagmiddag op school komen doen. De resultaten zijn spectaculair. Onderzoek toont dat keer op keer aan. Niemand die daar meer aan twijfelt. Studenten raken eraan gewend dat er wekelijks dertig tot zestig minuten interactief geoefend moet worden.

Scholen duwen steeds meer terug op alles wat niet web-based is. Zelfs van digitale boeken wordt verwacht dat ze op ieder apparaat te gebruiken zijn, waar een leerling zich ook bevindt. Meestal kan daar om licentietechnische redenen niet aan voldaan worden. Boeken verliezen echter rap terrein. Scholen schrappen meer en meer boeken van de lijst om zo financiële ruimte te krijgen voor de inzet van interactieve leermiddelen.

De web-based leermiddelen bewaren alles in de cloud en hoeven niet geïnstalleerd te worden. Het enige wat nodig is, is een internetaansluiting en u kunt van start. Ooit kon nieuwe software maar één keer per zes maanden geïnstalleerd worden (zo bepaalde de ict'er op school) of kostte de installatie meer dan de aanschaf van de testsuite. Tegenwoordig is installatie overbodig en kunt u na bestelling binnen één dag aan de slag.

Nog steeds is er een centraal aanspreekpunt nodig per leermiddel. Wij doen voor onze testsuites en onze oefenmodules op het Muiswerk Online platform graag zaken met de Muiswerk Beheerdocent. Dat is geen ict'er, dat is een lekker fanatieke docent die weet waar hij een namenlijst van de leerlingen kan krijgen, die als eerste een Muiswerk workshop volgt en die interne workshops meestal zelf geeft. De beheerdocent weet ict te vinden als er een probleem is met het internet, want zonder internet geen cloud en geen interactief onderwijs.

De beheerdocent is onze grootste vriend!

Theo Schijf is hoofd ontwikkeling en algemeen directeur van Muiswerk Educatief. Hij schrijft over zijn belevenissen en ervaringen en geeft zijn visie over zaken met betrekking tot onderwijs en ict.

Geen opmerkingen: