woensdag 11 februari 2015

Muiswerk, nu ook voor het vak economie!


Het is zover. Muiswerk Educatief introduceert vandaag de eerste oefenmodule voor het vak economie. Vanuit het onderwijs kregen wij veel vraag naar oefenprogramma’s voor economie. Economie 1 is hiervan het resultaat. Een enorm uitgebreid programma voor het vmbo, de lagere niveaus van het mbo en de onderbouw van havo/vwo. 

Inhoud
Economie 1 bestaat uit tien rubrieken. We beginnen met een introductie, over schaarste en 'vraag’ en ‘aanbod’. Daarna leren leerlingen dat het inkomen van mensen uit drie bronnen afkomstig kan zijn. Budgetteren en reserveren komen aan de orde. Er is een aparte rubriek over de rechten van consumenten. Marketing en reclame worden behandeld aan de hand van de vier P’s van marketing. We bespreken geld als ruilmiddel, rekenmiddel en spaarmiddel, wisselkoersen en kortingspercentages. Er is voldoende stof over sparen, rente en over lenen, soorten leningen en inflatie. De voordelen van kopen en huren worden behandeld, rente en aflossing, voorlopige koopcontracten en ontbindende voorwaarden. Ook de twee belangrijkste soorten hypotheken komen aan bod, evenals de aftrekbaarheid van hypotheekrente. We vervolgen met het doel van verzekeren, de premie en de polis, de bonus-malusregeling en de no-claimregeling, de verschillende soorten verzekeringen en de risico’s die verzekerd worden. Werk en werkloosheid hebben een prominente plek. Welke redenen hebben mensen om te werken? De individuele en collectieve arbeidsovereenkomst, loon en minimumloon worden behandeld. Ten slotte, in de laatste rubriek, gaat de leerling in de schoenen staan van de producent. Aan de orde komen: arbeid, natuur, kapitaal en ondernemerschap. De bedrijfskolom en het begrip ‘toegevoegde waarde’ komen ook aan bod.

Naast de theoretische oefeningen bevat elke rubriek praktische (reken)oefeningen. Het examenprogramma schrijft voor dat leerlingen moeten kunnen rekenen met kortingen, percentages, wisselkoersen, etc. Economie 1 bevat een uitgebreide set van deze praktische oefeningen


Feedback is altijd welkom
We hebben in onze uitgeverij met veel inzet en plezier aan dit programma gewerkt. De pilotscholen zijn enthousiast. We hopen dat uw leerlingen met plezier met het programma werken en hun kennis van economie en de vaardigheden die ze voor dit vak nodig hebben, daadwerkelijk vergroten. Aarzel niet om uw bevindingen en suggesties voor verbetering aan ons te mailen!

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over het programma of hier om direct een demoversie aan te vragen.

Geen opmerkingen: