donderdag 27 augustus 2015

Begrijpend Lezen 1 flink uitgebreid


Met behulp van Muiswerk Begrijpend Lezen 1 leren leerlingen vanaf eind groep 3 tot en met groep 5 informatie, betekenissen en bedoelingen uit teksten te halen. Het programma is nu geüpdatet en op verzoek van veel leerkrachten flink uitgebreid. De nieuwe versie is sinds augustus 2015 ook voor u beschikbaar.

De nieuwe versie van Begrijpend Lezen 1 is in vergelijking met vorige versies sterk verbeterd. Op de eerste plaats doordat de teksten geüpdatet zijn. Daarnaast bereikten ons vanuit de praktijk verzoeken om het materiaal van dit programma uit te breiden, zodat leerlingen er langer mee kunnen oefenen. Dat is gebeurd. Het aantal teksten en oefeningen is in de nieuwe versie sterk vergroot. Per AVI-niveau zijn nu telkens twee rubrieken ingericht met oefeningen in plaats van één.

Een derde wijziging is dat de feedback in de lagere leesniveaus uitgesproken wordt. Leerlingen kunnen dan immers nog niet vloeiend lezen en zijn door de gesproken feedback in staat zich vooral te concentreren op het lezen van de teksten. Overigens kunnen leerlingen de teksten ook laten voorlezen, want alle teksten zijn ingesproken. Leerlingen kiezen zelf of zij van die extra ondersteuning gebruik willen maken.

Een vierde wijziging is dat naast de instaptoets, die gebruikt kan worden om te bepalen op welk AVI-niveau de leerling het best kan beginnen met begrijpend lezen, er nu ook twee diagnostische deeltoetsen zijn, waarvan de werking vergelijkbaar is met die van de toetsen in andere Muiswerkprogramma’s. Leraren kunnen zelf bepalen of ze al dan niet gebruik maken van de instaptoets voor de inschatting van het technische leesniveau, dan wel de leerlingen laten beginnen met een van de deeltoetsen.

Kijk hier voor meer informatie over Begrijpend Lezen 1. Wij wensen uw leerlingen veel plezier met de vernieuwde versie!

Geen opmerkingen: