dinsdag 25 augustus 2015

Column: Muiswerk werkt en leert


Onafhankelijk onderzoek toont keer op keer aan dat werken met onze slimme interactieve modules voor taal en rekenen, echt resultaat oplevert en kosteneffectief is. Dat u het maar weet. Een vraag die wij ons stellen is: wat leren wij van al die onderzoeken?

Dit zijn die onderzoeken: 'Rekenvaardigheden verbeteren met adaptief ict-programma', 'Muiswerk, taal en rekenen op zijn best' en 'Taaltuin Twente'.

De onderzoeken geven aan dat er condities zijn waar je aan moet voldoen voordat het echt de moeite en de kosten loont om met onze modules aan de slag te gaan. Wij hebben de rapporten goed gelezen en leren er veel van.

Conditie 1 is dat docenten een duidelijke rol moeten willen spelen. Als de docent denkt: "Het zal wel, de sectie of de directeur wil dit, dus doe maar", dan wordt er minder geleerd. Als de docent zelf de inzet van onze modules ondersteunt dan zijn leerlingen gemotiveerd en is het resultaat spectaculair. Het maakt bijvoorbeeld veel uit of de docent het werken met Muiswerk wel of niet laat meetellen in een cijfer.
Wat wij hier van geleerd hebben is dat we op scholen liefst niet bij de directeur beginnen. We proberen via didactisch advies en workshops direct de docent te bereiken. Wij weten immers dat de docent key is in het succes.

Conditie 2 is dat er echt gewerkt wordt. Onderzoek laat een duidelijke correlatie zien tussen de oefentijd en de prestatie. Een open deur bijna. In de brugklas kun je dat echt werken stimuleren door de MuisMeter in te zetten. Daarmee houd je makkelijk de oefentijden in de gaten. Onderzoek laat zien dat je dat niet meer moet doen in de hogere klassen. Daar heb je iets anders nodig.
Wat wij hiervan leren is dat werken met onze modules meer intrinsiek motiverend moet worden, met name in de hogere klassen. Samen weten welk doel de leerling wil bereiken en duidelijk in beeld brengen hoe oefenen met Muiswerk je daarbij helpt.

De derde conditie is dat er gericht wordt gewerkt. Als er in teveel verschillende modules wordt gewerkt dan vermindert het leereffect. Dat laat het onderzoek zien.
Via het nieuwe leerplanmechanisme (kosteloos te activeren sinds 1 augustus) hebben we ten eerste het aantal verschillende modules beperkt, deels door een striktere selectie en deels door ze in tijdsvolgorde te zetten en ze niet langer tegelijk in beeld te brengen. Ook kunt u als docent in overleg met uw leerling dat leerplan met een paar klikjes precies op maat snijden.

Als uitgever en ontwikkelaar leren wij veel van de onderzoekers, u ook?

Theo Schijf is hoofd ontwikkeling en algemeen directeur van Muiswerk Educatief. Hij schrijft over zijn belevenissen en ervaringen en geeft zijn visie over zaken met betrekking tot onderwijs en ict.

Geen opmerkingen: