woensdag 26 augustus 2015

Leerlingen voorbereiden op strengere eisen Nederlands en rekenen


De strengere exameneisen voor Nederlands en rekenen zorgen er ook dit schooljaar voor dat het wegwerken van taal- en rekenachterstanden extra aandacht krijgt op de meeste scholen. Hoe dat er in de praktijk uitziet verschilt per school: met een extra reken- of taaluur, via een speciale werkgroep, door mentoren in te zetten, de voortgang beter in kaart te brengen, andere vakdocenten er ook bij te betrekken of door extra scholing van docenten. Welke vorm u ook kiest, uiteindelijk draait het erom dat de leerlingen lekker veel extra oefenen, liefst zo zinnig mogelijk.

Muiswerk Educatief biedt uniek materiaal om leerlingen via een individuele leerroute op het gewenste referentieniveau te brengen. Ze krijgen de leerstof digitaal aangeboden met duidelijke uitleg en werken exact aan de onderwerpen die zij nog onvoldoende beheersen. Zij oefenen niet alleen op school, maar vooral ook thuis. Zoals een leraar laatst zei: ‘Met Muiswerk lukt het echt om te differentiëren.' Kijk hier naar zijn verhaal of bezoek onze website voor meer informatie over testen en oefenen met Muiswerk.

Geen opmerkingen: