maandag 7 september 2015

Symposium over effect online oefenprogramma´s


Op woensdag 14 oktober 2015 vindt op het Dendron College in Horst het symposium ‘Het gebruik van digitale oefenprogramma’s voor taal en rekenen in het VO’ plaats. Ook de Muiswerkprogramma´s komen uitgebreid aan bod.


Veel scholen gebruiken digitale oefenprogramma’s om het taal- en rekenniveau van hun leerlingen op peil te brengen of te houden. Dit symposium gaat in op een aantal onderzoeken naar de effectiviteit en het gebruik van dit soort oefenprogramma’s, en bespreekt de praktische toepasbaarheid van zowel de oefenprogramma’s als de onderzoeksresultaten.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het interuniversitair onderzoeksinstituut TIER (Top Institute for Evidence Based Education Research) in samenwerking met het Dendron College, Het College Weert, het Valuascollege en Muiswerk Educatief. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn.

Programma
Dagvoorzitter: Dr. Joris Ghysels, Universiteit Maastricht
14.00 uur: Ontvangst
14.30 uur: Opening door dagvoorzitter
14.45 uur: Presentatie project en onderzoek Effecten van oefenen met Muiswerk en ouderbetrokkenheid op taal en rekenprestaties van onderbouwleerlingen door Dr. Carla Haelermans
15.05 uur: Presentatie project en onderzoek Feedback bij automatisch gegenereerde prestatiegegevens van leerlingen bij taal door Drs. Jordi Vermeulen
15.25 uur: Presentatie project en onderzoek PUlseOn door Dr. Inge Molenaar
15.45 uur: Pauze
16.00 uur: Bespreking praktische toepasbaarheid door vertegenwoordigers Dendron College, Het College Weert en Muiswerk Educatief
16.40 uur: Paneldiscussie met vertegenwoordigers scholen en Muiswerk Educatief
17.00 uur: Samenvatting en afronding van de dag door dagvoorzitter
17.15-18.00 uur: Borrel

Locatie
Dendron College
Gebroeders van Doornelaan 124
5961 BE Horst

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar carla.haelermans@maastrichtuniversity.nl.

Geen opmerkingen: