maandag 1 februari 2016

Juffrouw Blom introduceert apps voor kleuters

Juffrouw Blom introduceert in samenwerking met Muiswerk Educatief vier verschillende apps voor kleuters. 

De apps werken op iOS en Android tablets en kunnen op ieder moment van de dag gedownload worden. Even activeren via uw e-mailadres en uw zoon of dochter kan direct aan de slag. De apps hebben verbinding nodig met de cloud en slaan daar ook de resultaten op.

Woordstart 
Woordstart richt zich op leerlingen van groep 1 van het basisonderwijs en leerlingen met een beperkte woordenschat in hogere groepen. De app bestaat uit 86 oefeningen met in totaal ongeveer 1700 wisselende opdrachten. Te downloaden via de App Store en via Google Play.

Leesstart  
Leesstart is gemaakt voor leerlingen van groep 2 van het basisonderwijs en voor remediëring van leerlingen die achterblijven bij lezen en spellen in hogere groepen. De app bevat een schat aan oefenmateriaal dat thuis gebruikt kan worden om de beginnende geletterdheid van kinderen te ondersteunen en stimuleren. Er wordt aandacht besteed aan: eindrijm (welk plaatje rijmt op ‘dier’?), identificeren van beginfonemen (wat begint met de ‘m’ van ‘muur’?), manipuleren met klanken (als je de ‘l’ van ‘balk’ weglaat, dan krijg je …), samenvoegen van klanken (M-UI-S is …) en letterkennis (waar zie je de ‘s’ van ‘sok’?). De app is te downloaden via de App Store en via Google Play.

Rekenen op maat 1 
Rekenen op maat 1 is bedoeld voor leerlingen van groep 1 in het basisonderwijs en voor leerlingen van groep 2 die moeite hebben met rekenen. De app sluit nauw aan bij de voorbereidende speel-leerprogramma’s. Te downloaden via de App Store en via Google Play.

Rekenen op maat 2
Rekenen op maat 2 is bedoeld voor leerlingen van groep 2 in het basisonderwijs en voor leerlingen van groep 3 die moeite hebben met rekenen. De reken-wiskunde activiteiten worden veelal in drie gebieden onderverdeeld: ordenen en meten, getal/hoeveelheidsbegrip en meetkundige oriëntatie. Deze gebieden worden in 62 verschillende oefeningen behandeld en getraind. De app is te downloaden via de App Store en via Google Play.

De prijs van elke app is € 9,99 euro.

Geen opmerkingen: