maandag 23 mei 2016

Het verhaal van Muiswerk Educatief

In 1999 de enige digitale uitgeverij, in 2016 een innovatief, online leerplatform.

1 januari 1999, de oprichtingsdatum van educatieve uitgeverij Muiswerk Educatief. Vooruitstrevend, want in die tijd haalde geen enkele uitgeverij het in zijn hoofd om digitaal lesmateriaal te ontwikkelen. Inmiddels is Muiswerk Educatief allang niet meer de enige uitgeverij van digitaal (nu online) lesmateriaal. Vooruitstrevend, dat zijn zij nog steeds.

Onderwijs ontmoet innovatie
25 jaar geleden bedachten broer en zus Theo en Truus de naam Muiswerk. Na een periode van druk experimenteren met de eerste computers die op scholen verschenen, gaven zij daarmee een naam aan hun platform met interactieve en adaptieve lesmodules. In die tijd had Truus een drukke baan als leerkracht bij wat tegenwoordig het Regiocollege heet en werkte Theo bij een vestiging van het Amerikaanse Bell Laboratories. Onderwijs ontmoet innovatie.

Het eerste jaar kochten acht klanten Muiswerkproducten. Niet veel later namen een broer en zus, die rustiger aan dachten te gaan doen, de verkoop op zich en groeide het aanbod uit naar zeventig producten, verdeeld in testsuites en oefenprogramma's. De database groeide in een paar jaar tijd naar duizenden gebruikers.

Vandaag de dag is Theo algemeen directeur en hoofd ontwikkeling. Truus werkt dagelijks aan de Muiswerkproducten voor Nederlands, is nauw betrokken bij het inwerken van nieuwe oefenmeesters (auteurs) en is wekelijks op kantoor te vinden om alle soorten vragen te beantwoorden. Een gedreven team van zestien Muiswerkers werkt keihard aan het verwezenlijken van hun missie: het onderwijs nog krachtiger maken via persoonlijke interactie met slimme software.

Theo (uiterst links) en Truus (helemaal rechts) met het team van Muiswerk Educatief.


Innovatie centraal
Theo Schijf: “Wij willen het ultieme platform bieden dat iedere leerling helpt om zich te ontwikkelen in de richting die hem of haar het beste past. De software zit vol slimmigheden die de leerling uitdaagt, volgt, helpt, motiveert en ontwikkelt. Onze innovaties komen niet alleen van onze ontwikkelafdeling. Ze ontstaan door een intensieve samenwerking met onze partners, scholen en universiteiten. Dit leidt tot spectaculaire doorbraken.”

Sinds acht jaar is Muiswerk volledig online en draait het systeem op alle devices. Muiswerk Educatief ontwikkelt volgens de scrum-methode. Kort gezegd: leren door doen. Geen lange ontwikkelprojecten; elke vier weken worden vernieuwingen geïmplementeerd en naar de gebruikers gebracht.

Ouderwets imago
Veel scholen kennen de Muiswerkproducten van vroeger en dat geeft een verkeerd beeld. Schijf: “Aan de ene kant is het prachtig om de reactie op ‘het Muiswerk van nu’ te zien van een docent die ons nog kent uit de beginjaren. Het product is onherkenbaar! Aan de andere kant is het lastig, want docenten die het nieuwe Muiswerk niet kennen, houden het oude beeld in hun hoofd. We willen maar wat graag dat zij onze nieuwe wereld leren kennen.”

De uitgangspunten die 25 jaar geleden de basis vormden voor het ontwikkelen van de software, gelden nog steeds: het programma zoekt voor iedere leerling exact uit wat hij nodig heeft en biedt precies die oefenstof aan. Oefeningen beginnen met uitleg en tijdens het oefenen ontvangt de leerling continu slimme feedback. Elke fout is een leermoment, alleen een goed/fout-reactie is niet genoeg. De manier waarop de uitgangspunten worden ingevuld is wel veranderd. Zo zijn er tientallen filmpjes ontwikkeld die de uitlegschermen vervangen. Ook kan de leraar makkelijk ingrijpen in het automatische proces en een leerplan aanpassen of zelfs oefeningen klaar zetten. Schijf: “We merken dat docenten controle willen hebben.”

Concurrentie voorblijven
Toen Muiswerk Educatief begon waren er geen andere uitgevers die enkel digitaal materiaal ontwikkelden. Schijf: “Er zijn een paar pareltjes van producten op de markt, veelal ontwikkeld door start-ups die de ongekende mogelijkheden van online materiaal begrijpen. Wij onderhouden goed contact. De grote uitgevers blijven vasthouden aan boeken. Scholen kopen blindelings werkboeken. Online materiaal kan zoveel meer betekenen, maar wordt vaak uit de marge betaald. Ook de aanbestedingsregels zorgen ervoor dat scholen de schoolleveranciers niet makkelijk passeren. Contracten worden voor lange tijd aangegaan om zo het vervelende proces te ontwijken. Gelukkig worden scholen steeds mondiger. Ze zullen in hun inkoop gaan saneren, vaker voor interactief materiaal kiezen. Een verschuiving van folio naar digitaal houdt een enorme besparing in.”

Muiswerk als methode
Schijf: “Een methode is een manier van werken. Er is geen enkele methode compleet: geen boek en geen digitaal systeem. De leraar moet er altijd op aanvullen. Uitgangspunt voor ons materiaal zijn de rapporten van de commissie Meijerink. Wij zeggen: gebruik Muiswerk zo breed mogelijk, maar kijk ook hoe je het kunt aanvullen. En andersom kun je Muiswerk als aanvulling op iets anders gebruiken. De leerkracht staat centraal. Vroeger moest de leraar het boek vertalen naar de klas. Inmiddels willen we vertaling naar het individu: gepersonaliseerd leren. Dat kan één leraar niet, dus heb je interactieve methodes nodig.”

Toekomst 
Schijf: “Wij streven er niet naar een zo groot mogelijk bedrijf te worden. Wij zijn op dit moment met zestien vaste Muiswerkers en daaromheen leveren losse Muiswerkers nieuwe producten. Wij nemen zelf de telefoon aan en lossen problemen snel op. Wij hebben geen verschillende afdelingen. Iedereen is Muiswerk Educatief. We groeien ieder jaar gestaag, niet dankzij uitbundige reclames, vertegenwoordigers of stuntprijzen, maar vooral door goede producten, goede service en veel mond-tot-mondreclame.” Inmiddels werken meer dan 650.000 leerlingen met de modules. Daar zijn zowel Truus als Theo immens trots op.

Geen opmerkingen: