woensdag 29 juni 2016

Beter rekenen met Muiswerk

Een van de uitgangspunten van basisschool De Morgenster in Amsterdam Zuidoost is dat elk kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen niveau. De school werkt mede om die reden inmiddels voor het tweede jaar met de oefenprogramma’s van Muiswerk.


De school maakte zich zorgen over de rekenresultaten van de leerlingen. ICT’er Hans van Renselaar ging samen met de IB’er  op zoek naar een manier om die te verbeteren. Vanaf het begin van schooljaar 2015/2016 zetten de leerkrachten van  groep 3 tot en met 8 rekenopdrachten van Muiswerk via de Takenmap als huiswerk klaar zodat leerlingen extra kunnen oefenen.

Hans: "Ik ben zelf ook echt onderzoekend aan het kijken naar wat voor effect het werken in Muiswerk sorteert. Ik heb een schemaatje gemaakt waarin ik voor groep 6 de relatie belicht tussen de in Muiswerk gewerkte huiswerktijd in het laatste half jaar en de effecten daarvan op de digitaal afgenomen CITO E6 (eind) toets t.o.v. de M6 (midden) toets. Veelbelovende resultaten en dan hebben ze dus nog niet eens adaptief gewerkt, omdat dit klassikaal klaargezet werk in de takenmap betreft!!"

Een collega in groep 4 deed hetzelfde en constateerde ook een duidelijk verband tussen de huiswerktijd in Muiswerk en de CITO-scores.

Hans vervolgt: “Zowel de groep 4 als de groep 6 hebben een leerkracht, die ook goed opgelet heeft of kinderen hun huiswerk maakten. Ook soms door gewoon op het digibord de resultatenmatrix te laten zien van de groep, waarbij de kinderen, die niks gedaan hebben er echt uitspringen (al hun vakjes zijn blank). Daarnaast blijkt uit de onderzoeken van twee universiteiten over de invloed van tabletgebruik op leerresultaten, dat vooral de groepen 4, 6 en 7 de significant beste vooruitgang scoorden. Mijn keuze van deze groepen komt daar uit voort. Volgend jaar willen we met dezelfde groepen 4 en 6 met een pilot echt aan de gang met Muiswerk. Op school dus en adaptief. Benieuwd wat daar uitkomt."

Wilt u in contact komen met scholen die ook goede resultaten boeken met rekenen of taal via de slimme online programma’s van Muiswerk? Stuur een mail naar Tanja van Nes voor meer informatie: tanja@muiswerk.nl.

Geen opmerkingen: