woensdag 21 september 2016

Privacy op school: daar werken we samen aan

Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken in het onderwijs. Het is belangrijk dat bij het gebruik van deze leermiddelen de privacy van leerlingen is beschermd. Daarom hebben scholen en aanbieders van digitale leermiddelen en van andere digitale producten die in de school worden gebruikt, gezamenlijk afspraken over een goede omgang met leerlinggegevens gemaakt.
Scholen hebben de regie
Deze afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen. Scholen hebben de regie. Aanbieders van digitale producten helpen scholen deze verantwoordelijkheid vorm te geven via het convenant en het platform waar vertegenwoordigers van alle partijen samenwerken om privacy op scholen beter te regelen.

Muiswerk Educatief toegetreden als convenantpartij
Muiswerk Educatief is per 20 september 2016 toegetreden als convenantpartij. Wij vinden het van groot belang dat de privacy van leerlingen en docenten te allen tijde goed gewaarborgd is. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij maken daarvoor gebruik van de zogenaamde model bewerkersovereenkomst van het convenant.

Meer informatie over het convenant vindt u op de website www.privacyconvenant.nl. Meer informatie over de privacyverklaring van Muiswerk Educatief vindt u op deze webpagina.

Geen opmerkingen: