maandag 31 oktober 2016

Nieuwe schermen Testsuite 7 en Testsuite 8

De startschermen van Testsuite 7 Nederlands 1F-2F-3F-4F en Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F zijn vernieuwd. Vanaf volgende week verschijnen de nieuwe schermen bij iedereen die een licentie heeft voor een van deze testsuites.

Met Testsuite 7 onderzoekt u snel en efficiƫnt of een bepaald Meijerink taalniveau (1F, 2F, 3F of 4F) door de leerling wordt beheerst. Dit gebeurt in twee testrondes van circa 45 minuten. De testen kunnen gebruikt worden om een nulmeting te doen, bij nieuwe leerlingen, maar ook als evaluatiemeting aan het eind van een schooljaar. Aan bod komen de gebieden Luisteren, Lezen en Taalverzorging. Taalverzorging is uitgesplitst naar Spelling, Werkwoordspelling, Grammatica en Leestekens. Leer meer over Testsuite 7.


Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F bevat testmateriaal om in circa 45 minuten te bepalen of een rekenniveau door de leerling wordt beheerst. De suite bevat meerdere rekentoetsen, voor elk niveau (1F, 2F en 3F) een aparte toets. Leer meer over Testsuite 8.


Het Muiswerk Volgsysteem
Onderdeel van zowel Testsuite 7 als Testsuite 8 is het Muiswerk Volgsysteem. U kunt de testen verschillende keren per schooljaar afnemen. In de praktijk kiezen de meeste docenten voor een ‘nulmeting’ aan het begin van het schooljaar en een ‘evaluatiemeting’ aan het einde van het schooljaar. Dit geeft een betrouwbaar beeld van de groei van alle leerlingen. Van ieder testmoment ontvangt u een gedegen resultaatoverzicht op basis van de kernvaardigheden. Per leerling, per klas of per opleiding kunt u de ontwikkeling bekijken, zoals in het voorbeeld hieronder. Leer meer over het Muiswerk Volgsysteem.


Geen opmerkingen: