donderdag 17 augustus 2017

Een nieuw schooljaar, een vernieuwd Muiswerk Compleet

We beginnen het schooljaar met een compleet nieuwe versie van Muiswerk Online: Muiswerk Online Koala! Welke vernieuwingen brengt dit met zich mee?

Vernieuwingen voor de leerling

Ieder schooltype een nieuw gezicht
Een nieuw jaar, een nieuw gezicht. Voor ieder schooltype hebben we een fris nieuw inlogscherm gemaakt.

Muiswerk verrast
Een leerling die heel goed bezig is krijgt af en toe een bonus en mag de laatste vragen van de oefening overslaan.


Instaptoetsen vervangen door diagnostische toetsen
De modules Begrijpend Lezen 1, Leesstart en Flitsend Spellen en Lezen 1 werken nu zoals elke andere module: met een of meer diagnostische ‘wat weet je al?’ toetsen.

Goed bezig!
De resultaatbalk aan het eind van een oefening of toets is krachtiger geworden. De eigen score valt nu meer op en de tekst onder de balk houdt rekening met zo’n beetje alle omstandigheden: Heb je je verbeterd, ben je klaar met deze taak, ben je klaar met deze module, enz.


Basisrekenmodules uitgebreid met verhaalsommen
Op verzoek van vele scholen zijn verhaal- of redactiesommen toegevoegd aan Rekenen op maat 4, 5 en 6.

Rekenmodules 1F gestroomlijnd
Alleen de verplichte Meijerink 1F stof van de modules Getallen, Meten en Meetkunde, Verhoudingen en Verbanden wordt nu via de diagnostische toetsen geoefend. Het extra materiaal is nu als plusopdrachten achter de gouden knoppen terug te vinden. Meer informatie...

Nieuwe wiskundemodules!
Na de module met oefenstof voor het vmbo eindexamen wiskunde biedt Muiswerk nu ook basismodules voor havo/vwo en mbo. Meer informatie...

Vernieuwingen voor de docent

Naamgeving taal- en rekenvaardigheden iets aangepast
Diverse grammatica-modules vormen nu samen de vaardigheid Grammatica (voorheen Taalbeschouwing). Rekenmodules die samen de basis van het rekenen aanleren vallen niet meer onder Getallen maar onder de vaardigheid Basisrekenen.

Subgroep rapporten uitgebreid
Naast de individuele resultaten van leerlingen kunt u nu ook de voortgang en scores van de gehele subgroep vergelijken.

Takenmap spectaculair vernieuwd!
De functie Takenmap geeft leerkrachten de mogelijkheid om zelf te bepalen wat zij leerlingen precies willen laten oefenen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar presenteren wij een geheel vernieuwde takenmap. Het gebruik is eenvoudiger gemaakt, de mogelijkheden zijn uitgebreider en krachtiger. Het goede nieuws is ook: uw leerlingen merken er niets van. Meer informatie...

Muiswerk Koala is de opvolger van Muiswerk Jaguar, Indri, Hamster, Gekko, Fennek, Eekhoorn, Dingo, Cheeta, Boa en Adelaar.

Geen opmerkingen: