dinsdag 23 januari 2018

Onderzoek toont het opnieuw aan: Muiswerk werkt!

Tijdens de NOT 2017 kwamen wij in gesprek met Angelique Elferink, studente Onderwijskunde aan de Open Universiteit. Zij richt zich op het rekenonderwijs in het primair onderwijs en startte een onderzoek naar de effecten van gepersonaliseerd aanbieden van rekenstof. Nu, een aantal maanden later, ligt er een 47 pagina tellende thesis op ons bureau. Wat niet verrassend is, maar wel weer fijn om bevestigd te krijgen: Muiswerk werkt! 

Aanleiding onderzoek
Het onderzoek vond plaats binnen de stichting Paraatscholen in de Achterhoek. Zij werken aan een integraal educatief kindcentrum (IEKC). De visie waaruit hoogstwaarschijnlijk les zal worden gegeven is gepersonaliseerd leren, of nog mooier: kindgericht leren. Leerlingen van het regulier en speciaal basisonderwijs zullen hier onderwijs gaan volgen. De wens is dat beide groepen leerlingen met elkaar kunnen leren, ondanks de niveauverschillen.

“Ik heb deze taak nog nooit eerder gedaan, dus ik denk dat ik het kan.” 
Het ideaalbeeld is dat ieder kind met deze ‘Pippi Langkous-optiek’ aan iets nieuws begint. Bij een kind dat vertrouwen in zichzelf heeft zal dit ook zo werken, maar in de meeste gevallen is dat helaas niet zo. Het geloof in eigen kunnen wordt vergroot door samen met kinderen doelen te stellen voor de korte termijn.


Onderzoek
Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de effecten van het toepassen van gepersonaliseerd onderwijs, zodat het nieuwe IECK op die manier kan gaan werken. De directie is wat huiverig voor de nieuwe ‘trend’ en hoopt door middel van het onderzoek meer inzicht te krijgen.

Aan het onderzoek namen twee groepen van twintig leerlingen tussen de zes en tien jaar oud uit het regulier primair onderwijs deel. De eerste onderzoeksvraag was: In welke mate beïnvloedt het gepersonaliseerd leren door middel van het programma Muiswerk de ontwikkeling van de rekenscores van leerlingen in de middenbouw van het basisonderwijs? De tweede onderzoeksvraag was: In welke mate beïnvloedt het gepersonaliseerd leren door middel van het programma Muiswerk de taakgerichtheid van een leerling uit de middenbouw in het basisonderwijs?

Resultaten
Bij zowel de interventiegroep als de controlegroep werd het gemiddelde positieve taakgerichte gedrag meer en het gemiddelde negatieve taakgericht gedrag werd minder. Hoewel het onderzoek slechts acht weken duurde laat de vaardigheidsscore bij de interventiegroep een significant verschil zien in gemiddelde score tussen de voormeting en de nameting. De controlegroep laat ook verschil zien, maar dit is niet significant. Wellicht komt dit doordat leerlingen in Muiswerk sommen aangeboden krijgen gericht op individuele behoeften. Een leerling oefent vooral de kennis en vaardigheden die hij moeilijk vindt. Met het gebruik van een methode, zoals bij de controlegroep, is het bijna onmogelijk om per opgave te bekijken welke leerlingen nog extra oefening nodig hebben.

Het is erg mooi dat verschillende onderzoeken de werking van de Muiswerkprogramma's steeds weer aantonen.

Het volledige onderzoek is hier te vinden.

Geen opmerkingen: